Naudu norauj ēterā…

15. jūnijā Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē izskatīja Nacionālās plašsaziņas līdzekļu padomes Valsts Kontroles revīzijas rezultātus par 2015. gadu.
Pārbaudē ir konstatēts: 866 692 euro samaksa LTV par nepārraidītām 421 stundām; 1 075 196 euro LTV piešķirtās valsts dotācijas izlietojums ar nosaukumu “Citi izdevumi”; 134 454 euro piešķirtā finansējuma komerctelevīzijām pārskaitījums LTV.
Par Latvijas Radio piešķirtās naudas izlietojumu atbildīgā persona Dainis Mjartāns nav ieradies vispār.

Trakums ir liels, jo revīzijas komisijas darbojas regulāri, bet tās darbu nedokumentē. Kā tad lai to lielo naudu un visas tās stundas var saskaitīt? Kamēr Dulevska, Ķesbere un Mjartāns to nespēs izgudrot un Valsts turpinās naudiņu dot – nelaimei beigas nepienāks.

https://youtu.be/D8agEQ-TpHc